Formidling

1/2
Mediation activities during Introduction Days, 5.6.2019, photo: Johanne Karlsrud

Formidlingen av Bergen Assembly 2019 tar utgangspunkt i de tre posisjonene Assembly of IdiotsDoing Assembly og Assembly of Phantoms slik de er definert i Bergen Assembly 2019s konsept. Det skal gi et tilgjengelig og inkluderende inngangspunkt til triennalen. Formidlingsprogrammet fokuserer på triennalen som et sted for utveksling, og skaper muligheter for å dele opplevelser og kunnskap, finne uventede perspektiver og være åpen for det uforutsette.

Hvis du er interessert i å organisere et gruppebesøk eller bestille en omvisning, vil delta eller bidra, eller har andre spørsmål om formidlingsprogrammet, kan du sende en e-post til daniela@bergenassembly.no

Formidlingsprogrammet ledes av Stacy Brafield og Daniela Ramos Arias, og har blitt utviklet i samarbeid med Andrea De Pascual, David Lanau og Eva Morales Gómez fra kollektivet Pedagogías Invisibles.

Møtested Belgin, Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen
Gratis, på norsk/engelsk

SPØRSMÅLSSKOLEN
Tirsdager, 15.00–17.00
Vi anbefaler påmelding ved å e-post: stacy@bergenassembly.no
Det er like fullt mulig å delta uten forhåndsregistrering hvis kapasiteten tillater dette
Detaljert program på Program

Spørsmålsskolen er et sted for læring og undersøkelse med utgangspunkt i Bergen Assembly. Åpen for alle, gratis og uavhengig av kunnskap, alder og erfaring. Spørsmålsskolen kretser rundt tanken om en omvendt skole, der fokus er å skape nye spørsmål heller enn å finne svar. Hver deltager vil få en skissebok, hvor de kan samle egne tanker, idéer, spørsmål og tilbakemeldinger. Vi samles rett etter skole eller jobb, hver tirsdag mellom 15.00 og 17.00., og hvem som helst er velkommen til å delta, én gang eller regelmessig.

I løpet av ti uker vil Spørsmålsskolen, gjennom nysgjerrighet og lek, forholde seg søkende til konseptene og temaene som trer fram gjennom kunstverkene som blir vist og arrangementene som finner sted under Bergen Assembly. Sammen med kunstner og pedagog Stacy Brafield, blir deltagerne invitert til å se, lytte, snakke og sette spor; fra penselstrøk på papir til avtrykk kroppen din etterlater seg idet den vandrer gjennom utstillingen. Vi vil ikke lete etter svar. Gjennom nysgjerrige undersøkelser, vil vi heller finne – og stadig stille nye – spørsmål.

TORSDAGS– OG LØRDAGSTURER
Torsdager, 16.00–17.30 
Lørdager, 14.00–16 
Drop in, men grupper bestående av fire eller flere bes si fra til daniela@bergenassembly.no. Maks kapasitet er 20 personer.
Detaljert program på Program

Torsdagsturer og lørdager tar utgangspunkt i den typiske omvisningen på et galleri eller museum. Deltagerne er invitert med på turer, skreddersydde for å undersøke spesifikke tema som behandles av Bergen Assembly 2019. Sammen med formidler Daniela Ramos Arias vil deltagerne følge en planlagt rute, der de vil få oppleve og diskutere enkeltarbeider og spekulere om mulige sammenhenger mellom dem.

Formålet med denne måten å holde omvisning på er å bryte med konvensjonene og begrensningene ved formell formidling og unngå at kunnskaps bare gjengis. Formidleren vil tilrettelegge for en tilgjengelig og komfortabel arena, der deltagernes stemmer har en sentral betydning og blir hørt.

Deltagerne på Bergen Assembly vil gjeste enkelte av turene. Sammen med formidleren vil kunstnere, aktivister, kuratorer og andre forme programmet og tilby eget perspektiv, meninger og erfaringer til gruppen – rett og slett vise Bergen Assembly fra «opphavspersonens» perspektiv. Etter hver tur samles alle igjen på Belgin til kaffe og kake. Rundt bordet har vi muligheten til å samle tankene og reflektere rundt opplevelsene vi har hatt, sammen og hver for oss.

KARTTEGNING
Søndager, 12–13.30
Vi anbefaler påmelding ved å e-post: daniela@bergenassembly.no
Det er like fullt mulig å delta uten forhåndsregistrering hvis kapasiteten tillater dette.
Detaljert program på Program

Bergen Assemblys Karttegning er et verksted som er planlagt for besøkende i alle aldersgrupper. Gjennom verkstedet inviteres deltagerne til å uforme ulike typer kart, for eksempel kart over samtaler, håndtegnede kart eller kartlagte spor av egne vandringer, alle skapt som respons til og med referanser til utstillingen. Verkstedet finner sted hver søndag ettermiddag. Verkstedet er utformet med tanke på at det skal passe for både barn og voksne, og det er åpent for alle uavhengig av ferdigheter og erfaring.

FORESTILTE FREMTIDER 
Skolebesøk til Bergen Assembly
Mandag–fredag, 9–12 
Oppmøtested: Belgin, Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen
Skoler og klasser som er interesserte, vennligst kontakt: daniela@bergenassembly.no

Bergen Assembly inviterer skoler i Bergen og omegn til å besøke årets utstilling, Actually, the Dead Are Not Dead. Besøkene organiseres av formidlerne som del av Den kulturelle skolesekken, og vi ønsker to ulike aldersgrupper, henholdsvis 6–8 år og 17 år, velkommen samtidig.

Etter en introduksjon til Bergen Assembly og utstillingen vil de to klassene bli delt inn i mindre grupper, der hver gruppe består av elever fra begge klassetrinn.

Forestilte Framtider foregår midt i et visningsrom, omgitt av kunst. Hvordan kan kunst hjelpe oss å forestille oss framtiden? Kan kunst få oss til å forme tanker rundt verden i dag? Hver gruppe vil samarbeide i utstillingen på tvers av aldersgruppene, og oppfordres til å begi seg ut på forestilte reiser, inn i fortiden og framtiden – på besøk til det som ikke er mer, og det som ikke er enda. Idéene som dukker opp samles i form av tegning, tekst, bevegelse og handling.

Formidlingsteam: Thea Haug, Ida Mari Njie Rølvåg og Mónica Sainz Serrano


BERGEN ASSEMBLY FORMIDLER BERGEN
Detaljert program på Program

I denne serien av formidlingsaktiviteter vil Bergen Assembly organisere omvisninger og forelesninger som ser nærmere på lokalhistorie og lokale institusjoner og landemerker gjennom et blikk formet av årets triennale, Actually, the Dead Are Not Dead. Vi skal blant annet besøke Arboretet på Milde og ta en nærmere titt på freskene i det som tidligere var Bergen Børs.

Vi skal også besøke Avdeling for kulturhistorie ved Universitetsmuseet i Bergen, der vi skal se på utstillingen med et litt annerledes blikk i en egen del av formidlingsprogrammet: Kolonisering – Hva er egentlig det? er en serie nytenkende omvisninger og verk- steder med utgangspunkt i utstillingen Inntrykk fra Koloniene, ved Avdeling for kulturhistorie ved Universitetsmuseet i Bergen.

Inntrykk fra Koloniene åpnet i 2014 og er kuratert av Knut Mikkjel Rio, Hans Frode Storaas og Kari Årrestad. Utstillingsutviklere er Katrine Lund og Judy Sirks Vevle. Den etnografiske utstillingen er inspirert av nyere undersøkelser og funn rundt Norges involvering i den transatlantiske slavehandelen og kolo- nisering i Europa på 18- og 1900-tallet, og reflekterer rundt konsekvensene og avtrykkene etter disse historiene i dagens samfunn.

Med utstillingen som utgangspunkt oppfordrer vi publikum til kritisk refleksjon og samtaler rundt arven etter koloniene, i samfunnet generelt og på museet. Hvilke stemmer er det som får gjennomslag på museet? Hvem får historiene sine fortalt? Hvordan blir fortidens kolonisering diskutert og representert? Hva er konsekvensene i samtiden?

Kolonisering–Hva er egentlig det? er utarbeidet av Zeregabr Bereketab Germastien, Arsiema Medhanie, Naomi Niyo Bazira og Katrine Rugeldal med støtte fra Susanna Antonsson, Daniela Ramos Arias, Stacy Brafield, Nora Landkammer, Sigrid Lien, Hilde Wallem Nielssen og Kari Årrestad og hennes medarbeidere ved Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen.


RELATERTE ARRANGEMENTER

To be announced soon.