Parliament of Bodies

Parliament of Bodies, 2016–pågående
Impossible Parliaments, 2019 
Utviklet av Paul B. Preciado og Viktor Neumann

Parliament of Bodies (PoB) ble utviklet av Paul B. Preciado som del av documenta 14, med aktivitet både i Aten og Kassel. Viktor Neumann ble deretter også med i prosjektet. Etter documenta 14 har prosjektet beveget seg videre til andre kontekster, og blitt omdannet til en apatride (uoffisiell, uavhengig og antipatriarkalsk) institusjon uten stiftelsesdokument eller vedtekter. Det er et sted for kulturell aktivisme og et kritisk verktøy for kollektivt å kunne forestille seg og skape andre måter å produsere, reprodusere og styre kunnskap og liv, synlighet og påvirkning på.

Under Bergen Assembly 2019 skal Parliament of Bodies integrere såkalte Open Form Societies som allerede finnes, i tillegg til å opprette nye slike grupper basert på lokale kontekster, personer og miljøer. Open Form Societies er inspirert både av Open Form-metodologien til arkitekten Oskar Hansen og de motkulturelle foreningene som kjempet mot slaveriet sent på 1700-tallet. Gruppene er selvlærende og selvorganiserte, og de skal generere egne aktiviteter og sette sin egen kritiske agenda. Målet med Parliament of Bodies er å skape et stort antifascistisk, antirasistisk og transfeministisk aksjonsnettverk innenfor kunstinstitusjoner, med tilknytninger til personer fra ulike disipliner.

Impossible Parliaments er en del av Parliament of Bodies-prosjektet som springer ut fra begrensningene i at politiske handlinger oftest utføres av sterke, virile, sunne politiske subjekter. Impossible Parliaments stiller spørsmål ved modellen for politisk forsamling: som kommunikasjon mellom likemenn med mål om å oppnå enighet. I løpet av Bergen Assembly 2019 skal Impossible Parliaments utforske politiske og estetiske praksiser som overskrider forsamlingens form. Disse åpne, offentlige samlingene utfordrer den tradisjonelle formen for utstilling og etablerte rutiner for biennalers sideprogrammer, like mye som de utfordrer forestillingen om forsamlinger av frie, jevnbyrdige og habile borgere. Impossible Parliaments tar utgangspunkt i arbeidene til kunstneren Lorenza Böttner, og utforsker og problematiserer somatisk-politisk meningsmotstand og normative skillelinjer mellom sykdom og sunnhet – blant annet gjennom å fokusere på spesifikk kunnskap og praksis som utøves av de som gjennom historien har blitt sett på som «syke» eller «dysfunksjonelle».


AKTIVITETER